Chứng nhận chất lượng của ReSPR

Chứng nhận thiết bị y tế loại 1 - Thụy sĩ

Thiết bị đạt tiêu chuẩn an toàn của EU

Chứng nhận diệt khuẩn của Microchem Laboratoy

Tiêu chuẩn an toàn của EU Microchem thành lập từ năm 2006, ở Texas Mỹ. Phòng thí nghiệm của Microchem được công nhận ISO 17025, các quy định Thực hành Phòng thí nghiệm Tốt (GLP) do EPA và FDA quy định.

Chứng nhận diệt hiệu quả virus SARS-COV2 bởi ĐH Wisconsin

ReSPR diệt 99.99% virus Sars-COV2, thí nghiệm thực hiện và công bố bởi ĐH Wisconsin Madison, Cristhian Salas Jorge Osorio 12/08/2020

Chứng nhận của NASA

Công nghệ dựa trên nghiên cứu của NASA 1/11/2017

Chứng nhận của EPA

Chứng nhận của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

Bureau Veritas Cert

Viện nghiên cứu công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm

Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong không khí tại viện nghiên cứu công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm 15/06/2021

Hợp tác cùng NASA

Chương trình Hợp tác cùng NASA phát triển công nghệ NCC

0985 554 054